rdgc.net
当前位置:首页 >> 罗马数字 怎么写 >>

罗马数字 怎么写

I - 1 unus II - 2 duo III - 3 tres IV - 4 quattuor V - 5 quinque VI - 6 sex VII - 7 septem VIII - 8 octo IX - 9 novem X - 10 decem XI - 11 undecim XII - 12 duodecim XIII - 13 tresdecim XIV - 14 quattuordecim XV - 15 quindecim X...

I, 1 II, 2 III, 3 IV, 4 V, 5 VI, 6 VII, 7 VIII, 8 IX, 9 X, 10 XI, 11 XII, 12 XIII, 13 XIV, 14 XV, 15 XVI, 16 XVII, 17 XVIII, 18 XIX, 19 XX, 20 XXI, 21 XXII, 22 XXV, 25 XXIX, 29 XXX, 30 XXXI, 31 XXXIV, 34 XXXV, 35 XXXIX, 39 XL, ...

XL-40

个位数举例 I, 1 】II, 2】 III, 3】 IV, 4 】V, 5 】VI, 6】 VII, 7】 VIII,8 】IX, 9 罗马数字是欧洲在阿拉伯数字(印度数字)传入之前使用的一种数码,现在应用较少。它的产生晚于中国甲骨文中的数码,更晚于埃及人的十进位数字。但是,它的...

Ⅶ 1~12如下: ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ

Ⅳ=4 罗马数字是阿拉伯数字传入之前使用的一种数码。罗马数字采用七个罗马字母作数字、即Ⅰ(1)、X(10)、C(100)、M(1000)、V(5)、L(50)、D(500)。记数的方法: 相同的数字连写,所表示的数等于这些数字相加得到的数,如 Ⅲ=3; 小的数...

IV I=1,V=5 IV表示5-1=4 VI表示5+1=6

软键盘选数字序列输入:Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ

XXI, 21 个位数举例 I, 1 】II, 2】 III, 3】 IV, 4 】V, 5 】VI, 6】 VII, 7】 VIII,8 】IX, 9 ·十位数举例 X, 10】 XI, 11 】XII, 12】 XIII, 13】 XIV, 14】 XV, 15 】XVI, 16 】XVII, 17 】XVIII, 18】 XIX, 19】 XX, 20】 XXI, 21 】XXII, ...

罗马数字没有零这个数字。 罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ,在原有的9个罗马数字中本来就不存在0。罗马教皇还自己认为用罗马数字来表示任何数字不但完全够用而且十全十美,他们甚至向外界宣布:“罗马数字是上帝发明的,从今以后不许人们再随...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rdgc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com